ÚtvonalA játszás társadalmi, szociális hatásai

A játszás társadalmi, szociális hatásai


Szerző Szikora Imre - Beküldve 2008. március 29.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A játszás társadalmi, szociális hatásai

KEREKASZTAL FÓRUM

A Fórum témakörei:

- A játékok családformáló, családösszetartó szerepe (gondolva itt a 20. század elején még szokásos "három generáció együttjátszására", ami azóta lényegében átalakult az egyszemélyes, un. "magányos játék" formájává). A közösségi játékok és játszás - megfigyelhető - háttérbe szorulása.

- A fogyatékos fiatalok játékszer igénye, ennek kielégítése érdekében folyó erőfeszítések.

- A társadalmi jóérzést hátrányosan befolyásoló agresszív játékok helyzete és azok megítélése.

- A játékszenvedély kialakulása a felnőttek, de majd ugyanolyan mértékben a fiatalság körében is, és
ennek társadalmi kihatásai, továbbiakban ennek visszaszorítása érdekében tehető lépések kérdése.

- A saját készítésű (öntevékeny manipulációval létrehozható) játékszerek szélesebb körben való
ismertté tétele és azok megkedveltetése.

- A játszóterek társadalmi funkciói: testi-lelki regenerálódás, mozgásigény kiélése, az egészség megőrzése, a szocializáció egyik színtere és egyben generációk találkozóhelye.

- Játszóházak, játéktárak és kölcsönzők jelenlegi szerepköre.

- Miként alakítja a játékok ára a kisjövedelmű családok gyereknevelési gondjait?

===================================================================================

Kikre számítunk? A közigazgatásban illetve a közszférában dolgozó és a témakörben érintett munkatársakra, gyakorló pedagógusokra, oktatásban (egyetemi-főiskolai) és képzésben résztvevő kollégákra, a családsegítő és nevelési tanácsadó szolgálatban dolgozó, a már kifejtett célok érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek képviselőire, kutatókra és játékos szakemberekre.

A Fórumot megnyitja és a résztvevőket üdvözli: Dr. Szemkeő Judit államtitkár,
Családügyi és Szociális Minisztérium

A házigazdák nevében Dr. Mitnyan György, XII. ker. polgármestere köszönti a vendégeket, majd a szünetben a Fórum résztvevőinek kíséretében, koszorút helyez el
Kiss Áron (1845-1908), a játékpedagógia hazai úttörője, emléktáblájánál, a szomszédos utca elején. Ezt követően büfé.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

Az összejövetel - célja szerint - a felsorolt témakörökkel kapcsolatos gondolatok felszínre kerülését szolgálja. A beszélgetésen vélemények, tapasztalatok spontán felvetésére számítanak a szervezők, tehát nem előadások megtartására kerül sor. A Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárának bevezetője után a meghívott 10-12 szakember, témakörben érdekelt kolléga rövid megszólalásával indul, majd az asztalnál ülők további megjegyzéseivel folytatódik a megbeszélés. A fórum második részében, a szünet után a hallgatóság részéről felvetődő kérdések kerülnek megválaszolásra, megbeszélésre. A résztvevők végül összegzik az elhangzottakat, szükség esetén javaslatokat fogalmaznak meg.

A témakörök kiválasztásában az vezette a szervezőket, hogy a társadalmat (ezen belül a fiatalokkal foglalkozó intézményeket, szervezeteket és végső soron a szülőket) a játszás tendenciáiban leginkább foglalkoztató kérdések, gondok szerepeljenek. Olyan területek, amelyek megoldása eddig még nem jutott nyugvópontra vagy még teljességgel nyitottak - ilyen értelemben új témakörök is felvetődhetnek, - ugyanakkor némelyikük akár háttérbe is szorulhat. Ebből következik, hogy a tematikus felsorolás nem jelent fontossági sorrendet. Tudjuk, egy ilyen összejövetel nem vezethet mindjárt a kellő megoldásokhoz, arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy meghatározza azon sarokpontokat, amelyek aktuális gondot okoznak és pontosabban definiálja azok társadalmi súlyát. Kívánatos, hogy a fórum résztvevői állást foglaljanak a felmerült kérdések esetleges további megvitatásáról is. Összejövetelünk nem tudja, de nem is kívánja helyettesíteni vagy pótolni az államigazgatás szerveinek lépéseit, azonban véleményével, javaslataival segíteni kívánja azok megoldásának folyamatát.

A tematika összeállításánál kifejezetten a szociális és társadalmi oldalú megközelítés merült fel. A szervezők szándéka szerint az elhangzó gondolatok, vélemények, felvetések, sőt kikristályosodó javaslatok - a későbbiekben - egy külön kiadványban látnának napvilágot, ezzel is elősegítve a problémák megoldását, további konkrét lépések megtételét.

Felkért hozzászólók / Gondolat-gazdák:
Prof.Dr.Bagdy Emőke pszichológus
Dr.Császár Ildikó pszichológus, nevelési tanácsadó
Dr.Erőss László pszichológus, szenvedélybetegségek
Fábián Katalin elnök, Magyar Óvópedagógiai Egyesület
Dr. Kriston Vízi József játékkutató, etnográfus
Dr. Münnich Iván pszichológus, agressziókutató
Salga Józsefné igazgató, Pető Intézet gyakorló intézménye
Dr.Takács Bernadett, Mikkamakka Játéktár vezetője
Tóth Ivánné tanár, Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Varga Lászlóné igazgató, Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly
Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapesti Központ

A Fórum moderátora:
Szentiványi Tibor, művelődéstörténész,
a Felnőtt Játékosok Önképzőkörének vezetője

Időpont: 
2001. június 28. 11.00 - 15.00
Szervező(k): 
MELEDA Klub
Rendezvény jellege: 
ankét
Részvételi/nevezési díj: 
ingyenes rendezvény
További információ: 

megközelíthető a 156-os autóbusszal a Moszkva tértől

Rendezvénysorozat cím: 
MELEDA Klub